Complaints procedure.

We go to great lengths to ensure a superior service to our clients. However, a client who does have a complaint is kindly requested to contact our complaints manager at operations@quantrust.com or +31 20 777 9416.

The complaints manager will assess the merit and validity of the complaint and send an acknowledgement of receipt back to the client within two weeks after receiving the complaint, as well as an explanation of the review procedure. If he judges that a complaint is unjustified the client can escalate the complaint and turn to the Financial Services Complaints Tribunal (Kifid), of which we are a member.

Wij besteden veel tijd aan de levering van zorgvuldige dienstverlening aan onze cliënten. Een cliënt die desalniettemin een klacht heeft, kan zich via het e-mailadres operations@quantrust.com of het telefoonnummer 020 – 777 9416 wenden tot onze klachtenmanager.

De klachtenmanager draagt er zorg voor dat klacht van de cliënt op haar merites wordt beoordeeld. Na ontvangst en registratie van de klacht stuurt de klachtenmanager de cliënt binnen 2 weken een ontvangstbevestiging en informeert hij de cliënt over het verdere verloop van de klachtenprocedure. Voor cliënten, waarvan een klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond is verklaard, staat de mogelijkheid open zich met hun klacht tot het klachteninstituut KiFID te wenden.